+47 959 87 910 info.wireless@phonak.no


Du trenger mer enn et høreapparat

Mikrofoner og mottakere som eliminerer støy og avstand som hindere for taleforståelse

Mikrofoner og mottakere som eliminerer støy
og avstand som hindere for taleforståelse

 

Moderne høreapparater eller cochleaimplantater gjør en god jobb med å forbedre hørselen og forståelsen på nært hold, men på lengre hold, mer enn 1,5 meter, trengs litt ekstra hjelp, spesielt hvis det finnes bakgrunnsstøy.

Våre avanserte trådløse mikrofoner og mottakere løser begge disse utfordringene ved å sende stemmen til den som taler trådløst direkte til lytteren, slik at personer med hørselstap kan delta fullt ut og klare seg bra i arbeidslivet.

Nyheter!
Roger Table Mic

I møter hvor det er støy og du må kommunisere med og forstå kolleger på avstand strekker ikke høreapparatet til. Da trenger du noe mer og Roger™ Table Mic, en trådløs møtemikrofon, er ideell. Med den plassert på møtebordet hører du klart og tydelig det som blir sagt.

Mikrofoner og mottakere som eliminerer støy og avstand som hindere for taleforståelse

 

Moderne høreapparater eller cochleaimplantater gjør en god jobb med å forbedre hørselen og forståelsen på nært hold, men på lengre hold, mer enn 1,5 meter, trengs litt ekstra hjelp, spesielt hvis det finnes bakgrunnsstøy.

w

Fullt involvert i arbeidet

Støy og avstand påvirker i hvilken grad mennesker med hørselstap kan høre og forstå tale.

Nyheter!
Roger Table Mic

I møter hvor det er støy og du må kommunisere med og forstå kolleger på avstand strekker ikke høreapparatet til. Da trenger du noe mer og Roger™ Table Mic, en trådløs møtemikrofon, er ideell. Med den plassert på møtebordet hører du klart og tydelig det som blir sagt.

Avanserte trådløse mikrofoner og mottakere bruker intelligente algoritmer som reduserer bakgrunnsstøy og forbedrer signal-til-støy-forholdet ved å øke inngangsnivået for tale. De gir krystallklar taleforståelse og forbedrer taleforståelsen i støyfulle omgivelser

Mikrofoner og mottakere dekker en lang rekke ulike lyttesituasjoner, uansett hva folk holder på med og uansett hvor de er.

Velg en situasjon

Samtaler

Møter

Telefoner

Opplev forskjellen!

Å kunne høre kunder og kolleger er en viktig forutsetning for å kunne gjøre jobben min, men også for å delta i det sosiale livet.

 

Fyll ut skjemaet nedenfor hvis du vil prøve selv.


For alle situasjoner

 

Avanserte trådløse mikrofoner og mottakere dekker en lang rekke ulike lyttesituasjoner, uansett hva folk holder på med og uansett hvor de er.


Velg en situasjon

Opplev forskjellen!

 

Å kunne høre kunder og kolleger er en viktig forutsetning for å kunne gjøre jobben min, men også for å delta i det sosiale livet.

Vil du prøve produktene?


“Ganske enkelt imponerende”

 

Med konferansemikrofonen kan jeg endelig delta på møter med flere deltakere igjen. Denne mikrofonen er ganske enkelt imponerende, og jeg nøler aldri med å legge den ned midt på bordet.

Et stort utvalg av løsninger for å møte dine behovRoger Table Mic

Roger Table Mic er en trådløs mikrofon som er spesielt utviklet for møter. Plasser den på møtebordet så vil du høre kollegene dine klart og tydelig.


Roger Table Mic

Roger Table Mic er en trådløs mikrofon som er spesielt utviklet for møter. Plasser den på møtebordet så vil du høre kollegene dine klart og tydelig.


“Ganske enkelt imponerende”

Med konferansemikrofonen kan jeg endelig delta på møter med flere deltakere igjen. Denne mikrofonen er ganske enkelt imponerende, og jeg nøler aldri med å legge den ned midt på bordet.

Finn ut mer


Comfort Digisystem

Trådløse Comfort Digisystem forsterker tale og filtrerer ut forstyrrende bakgrunnsstøy før den kommer frem til høreapparatet.Comfort Digisystem

Trådløse Comfort Digisystem forsterker tale og filtrerer ut forstyrrende bakgrunnsstøy før den kommer frem til høreapparatet.


Det er vitenskapelig bevist at digital teknologi kan hjelpe høreapparatbrukere.

%

av befolkningen har nedsatt hørsel (Kochkin)

%

av alle med nedsatt hørsel i arbeidsfør alder i Sverige blir førtidspensjonert. (HRF)

%

av høreapparatbrukerne er misfornøyde med høreapparatenes effekt i større grupper. (Kochkin)

%

Forbedring i tale-til-støy-ytelse på opptil 54 % over FM. (Wolfe og Thibodeau)

Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon!

Huvudkontor

Digital technology has been scientifically proven to help hearing instrument users“A wonderful experience!”

 

It was as if someone was speaking loudly and clearly, straight into my ears.