+47 959 87 910 info.wireless@phonak.no

Møter, konferanser og gruppearbeid

En konferansemikrofon plasseres midt på bordet så den kan plukke opp stemmene til alle som sitter rundt det. Lyden behandles og sendes digitalt til mottakeren som personen med hørselstap har på seg. Lyden sendes direkte fra mottakeren til høreapparatet eller cochleaimplantatet.


Mikrofoner og mottakere som eliminerer støy
og avstand som hindere for taleforståelse

Comfort Digisystem

Trådløse Comfort Digisystem forsterker tale og filtrerer ut forstyrrende bakgrunnsstøy før den kommer frem til høreapparatet. Valget av mottaker og mikrofon avhenger av situasjonen.

 

Les mer 

Roger Pen

Roger Pen er en banebrytende trådløs mikrofon som gjør at personer med nedsatt hørsel kan høre og forstå mer tale i omgivelser med mye støy og på avstand.

 

Les mer

Vil du prøve disse produktene?