+47 959 87 910 info.wireless@phonak.no

Enkle samtaler og mindre møter

Samtalepartneren har på seg en mikrofon som overfører lyden digitalt til mottakeren som personen med hørselstap har på seg. Mottakeren overfører lyden direkte inn i høreapparatet eller cochleaimplantatet.


Mikrofoner og mottakere som eliminerer støy
og avstand som hindere for taleforståelse

Roger Pen

Roger Pen er en banebrytende trådløs mikrofon som gjør at personer med nedsatt hørsel kan høre og forstå mer tale i omgivelser med mye støy og på avstand.

 

Les mer

Comfort Digisystem

Trådløse Comfort Digisystem forsterker tale og filtrerer ut forstyrrende bakgrunnsstøy før den kommer frem til høreapparatet. Valget av mottaker og mikrofon avhenger av situasjonen.

 

Les mer

Vil du prøve disse produktene?