+47 959 87 910 info.wireless@phonak.no

Signifikant bedre taleforståelse

For å høre i krevende lyttesituasjoner trenger mennesker med nedsatt hørsel et bedre signal-støyforhold enn de som hører uten begrensninger. Høreapparater og cochlea implantater hjelper de med nedsatt hørsel til å høre og forstå tale bedre. Men det finnes mange situasjoner hvor et høreapparat ikke er nok til sikre god taleforståelse. Det siste tilskuddet til Roger familien, Roger Table Mic, bidrar til bedre taleforsåelse i møter med flere personer. En nylig gjennomført undersøkelse viser signifikant bedre taleforståelse på 3 og 4,5 meters avstand med Roger Table Mic i bruk

Hvordan kan taleforståelse forbedres for voksne ved hjelp av konferansemikrofoner?

Å være en del av et fellesskap av kolleger på jobben tas som en selvfølge av personer med normal hørsel som kan delta i diskusjoner og møter. Møter er ofte viktige i livet, og omfatter ofte småprat som kan inspirere og motivere deltakerne. Men hvordan føles det å delta på et møte når man har cochleaimplantat?

Brukeren opplevde forbedring med Comfort Digisystem

I Sverige er nedsatt hørsel den mest alminnelige funksjonshemmingen, og generelt kan vi si at omtrent 10 % av befolkningen har nedsatt hørsel. Tallene varierer selvsagt i ulike aldersgrupper. I henhold til Kochkin (www.betterhearing.com) har 3 av 10 personer over 60 år nedsatt hørsel. 1 av 6 i etterkrigsgenerasjonen og 1 av 14 i generasjonen som er født på 60-tallet, har allerede nedsatt hørsel. Problemene med hørselstap ser ut til å være stigende. I 2008 hadde 1 % av rekruttene i Norge nedsatt hørsel, og i 2012 hadde 7 % nedsatt hørsel. Disse personene er 20 år eller yngre.

Trådløs overføring av lyd uten forstyrrelse eller utfall

I løpet av de siste tiårene har høreapparater blitt stadig mer teknologisk avanserte, og i dag har de fleste en innebygd funksjon for støyreduksjon. Det er imidlertid fortsatt vanskelig å forbedre signal-til-støy-forholdet (SSF) med mer enn 3–6 dB med bare høreapparat. For at høreapparatene skal få best mulig effekt i alle situasjoner, kan et system med trådløs digital overføring brukes til å forbedre SSF med opptil 24 dB.

Behovet for konferansemikrofoner

Å være en del av et fellesskap av kolleger på jobben er å ta aktiv del i både uformelle og formelle møter. 20 % av høreapparatbrukere er lite fornøyd med effekten av høreapparatene på store møter. Comfort Audio produserer to konferansemikrofoner som fanger opp lyd på både kort og lang avstand. Hver mikrofon inneholder teknologi for forbedret taleforståelse og aktiv støyreduksjon som kan forbedre signal-til-støy-forholdet med opptil 20 dB.

Utmerket taleforståelse med høye støynivåer

En ny studie fra Professor Linda Thibodeau på Callier Center for Communication Disorders, som er en del av University of Texas i Dallas, avslørte at bruken av Roger-systemer med hørselsinstrumenter førte til betydelige forbedringer i taleforståelsen i støynivåer på 65 til 80 dB(A) i forhold til tradisjonelle og dynamiske FM-teknologier. Ved 75 dB(A) var forbedringen på 54 % i forhold til tradisjonell FM.

Vil du gjøre mer?