+47 959 87 910 info.wireless@phonak.no

Mobiltelefoner og fasttelefoner

Under en telefonsamtalen sendes lyden via Bluetooth fra mobiltelefonen til mikrofonen og derfra til mottakeren som personen med nedsatt hørsel bærer på seg. Mottakeren sender lyden direkte inn i høreapparatet/implantatet.

Til fasttelefoner har vi tilbehøret TeleLink. TeleLink kobles til fasttelefonen og brukes sammen med konferansemikrofonen DC20. Lyden fra telefonen sendes til mottakeren som personen med hørselstap har på seg, og derfra direkte til høreapparatene eller cochleaimplantatet.


Mikrofoner og mottakere som eliminerer støy
og avstand som hindere for taleforståelse

Comfort Digisystem

Trådløse Comfort Digisystem forsterker tale og filtrerer ut forstyrrende bakgrunnsstøy før den kommer frem til høreapparatet. Valget av mottaker og mikrofon avhenger av situasjonen.

 

Les mer

Roger Pen

Roger Pen er en banebrytende trådløs mikrofon som gjør at personer med nedsatt hørsel kan høre og forstå mer tale i omgivelser med mye støy og på avstand.

 

Les mer

Vil du prøve disse produktene?