+47 959 87 910 info.wireless@phonak.no

Hør både læreren og medelevene

Lærerens mikrofon fanger opp hans/hennes stemme og sender den til mottakeren, som bæres av eleven med nedsatt hørsel. Flere mikrofoner deles ut i klasserommet.

Klassekameratene bruker trykk-og-snakk-funksjonen på disse mikrofonene, og stemmene deres sendes via lærerens mikrofon til mottakeren til eleven med nedsatt hørsel.


Trådløse mikrofoner og mottakere løser utfordringene ved å forstå hva som sies på avstand og i støy

Roger for utdanning

Roger i utdanning – løser utfordringene med støy og avstand mellom lærer og elev i klassen ved å overføre det læreren sier direkte til høreapparatet.

 

Read more

Comfort Digisystem

Trådløse Comfort Digisystem forsterker tale og filtrerer ut forstyrrende bakgrunnsstøy før den kommer frem til høreapparatet.

 

Read more

Vil du prøve disse produktene?