+47 959 87 910 info.wireless@phonak.no

Hør læreren

Lærerens mikrofon fanger opp hans/hennes stemme og sender den til mottakeren, som bæres av eleven med nedsatt hørsel.
Lyden sendes direkte til høreapparatet/implantatet.


Trådløse mikrofoner og mottakere løser utfordringene ved å forstå hva som sies på avstand og i støy

Comfort Digisystem

Trådløse Comfort Digisystem forsterker tale og filtrerer ut forstyrrende bakgrunnsstøy før den kommer frem til høreapparatet.

 

Read more

Roger for utdanning

Roger i utdanning – løser utfordringene med støy og avstand mellom lærer og elev i klassen ved å overføre det læreren sier direkte til høreapparatet.

 

Read more

Vil du prøve disse produktene?