+47 959 87 910 info.wireless@phonak.no

Roger for skole og utdanning

Med Phonaks nye skolesystem kan elever med nedsatt hørsel ikke bare høre læreren, men også sine medelever og de kan delta fullt ut i diskusjoner og gruppearbeid. De kan også få full nytte av multimedia og andre tekniske undervisningssystemer som finnes i klasserommet, så som smartboard og nettbrett m.m. Les mer om de nye produktene.


Roger for skole og utdanning

Med Phonaks nye skolesystem kan elever med nedsatt hørsel ikke bare høre læreren, men også sine medelever og de kan delta fullt ut i diskusjoner og gruppearbeid. De kan også få full nytte av multimedia og andre tekniske undervisningssystemer som finnes i klasserommet, så som smartboard og nettbrett m.m. Les mer om de nye produktene.


Enkelhet for det moderne klasserommet

 

Med Roger kan alle elever være delaktig i klasseromet.
Maksimal funskjonaliet, ingen fikkling, full kompatibilitet.

Roger-mottakere

 

Universelle mottakere som fungerer med praktisk talt alle høreapparater og implantater. Designintegrerte Roger-mottakere finnes til Phonaks høreapparater og utvalgte implantater fra Advanced Bionics og Cochlear.

Tydlige indikatorlys

 

Tydlige indikatorlys gjør det enkelt for lærere og elever å se om mikrofonene er påslått og når de er aktive.

Stemmeaktivert eller mikset lyd

 

Roger-mikrofoner kan kobles sammen i et MultiTalker-nettverk. Velg stemmestyring hvor kun én taler høres om gangen, eller miksing hvor lyd fra to talere og/eller en annen lydkilde kan høres samtidig.

Roger Dynamic SoundField

 

Hele skolesystemet fungerer sammen med DigiMaster-høyttalerne i Roger Dynamic Soundfield, et lydutjevningsanlegg som fordeler lyden jevnt ut i klasserommet.

Anbefalte produkter

Roger Touchscreen Mic

 

Den trådløse lærermikrofonen er fleksibel og enkel i bruk, og utgjør kjernen i et Roger-system for skolen.

Roger Pass-around

 

En lettanvendelig elevmikrofon som kan holdes i hånden eller plaseres i bordstativ. Den gjør det mulig for eleven med nedsatt hørsel å høre alle medelevene.

Roger Multimedia Hub

 

En sender som kan kobles til klasserommets multimedia-utstyr og brukes sammen med høyttalersystem eller for å sende lyden direkte og trådløst til en enkelt elev.

Vil du prøve disse produktene?