+47 959 87 910 info.wireless@phonak.no

Blir barn med nedsatt hørsel egentlig integrert i klasserommet?

I løpet av det siste tiåret har det vist seg en trend i Skandinavia og resten av Europa. Flere og flere barn med nedsatt hørsel blir integrert i den vanlige skolen. I Sverige er omtrent 80–90 % av alle barn med nedsatt hørsel integrert i vanlig skole. I henhold til en undersøkelse som ble gjennomført av Barnplantorna, en forening for barn med cochleaimplantater, bruker 70 % av barna hørselshjelpemidler som FM-system og DM-system. (Gyllenram 2012) Men kan vi være sikre på at disse barna virkelig er integrert og deltar i samtaler og diskusjoner i klasserommet?

1+1 kan bli 3 hvis et klasserom er akustisk regulert ved bruk av hørselssystemer.

Bruk av hørselsprodukter eller FM/digitale hørselssystemer er en av de mest effektive måtene å forbedre hørselssituasjonen i klasserommet på for en elev med svekket hørsel. Men er tekniske løsninger den eneste måten å forbedre lydsituasjonen på i et klasserom? Denne artikkelen gir oss mer informasjon om resultatene fra en undersøkelse der arbeidsminnet har blitt testet i ulike situasjoner: med bare hørselsprodukter, med bare akustiske reguleringer og endelig med hørselsprodukter i et akustisk regulert klasserom.

Forbedre taleforståelsen for barn med cochleaimplantater (CI)

Å følge muntlig undervisning i et skolemiljø er en utfordring for barn med hørselstap, også når de bruker hørselshjelpemidler, benforankrede høreapparater eller cochleaimplantater. En kombinasjon av cochleaimplantater med Comfort Digisystem, et trådløst overføringssystem fra Comfort Audio, gir betydelig bedre taleforståelse i undervisningssituasjonen.

Lytte og snakke med samme enhet

Barn med nedsatt hørsel har en unik situasjon på skolen, og læringsmiljøet er spesielt vanskelig. Utvikling av hørselshjelpemidler for spesialskoler er en spesiell utfordring. Kan én løsning passe for alle? Hjelpemiddelet bør motta og sende lyd slik at et barn kan bruke det som mikrofon til å snakke til læreren og andre elever, og samtidig kunne lytte med den samme enheten. Comfort Digisystem-mikrofon DM30 er en kombinert mottaker og sender som kan brukes av både lærer og elever.

Comfort Focus og lydsekvensialisering

Å forstå hva læreren sier er grunnleggende for alle elever i skolen. Barn med konsentrasjonsproblemer er imidlertid mer avhengige av klare talesignaler enn andre.I denne artikkelen får vi lære mer om en undersøkelse av 17 barn i alderen 10–11 år som brukte Comfort Focus til å forbedre lydsekvensialiseringen for å få bedre fokus og forstå og huske hva som blir sagt til dem på skolen.

Trådløs overføring av lyd uten forstyrrelse eller utfall

I løpet av de siste tiårene har høreapparater blitt stadig mer teknologisk avanserte, og i dag har de fleste en innebygd funksjon for støyreduksjon. Det er imidlertid fortsatt vanskelig å forbedre signal-til-støy-forholdet (SSF) med mer enn 3–6 dB med bare høreapparat. For at høreapparatene skal få best mulig effekt i alle situasjoner, kan et system med trådløs digital overføring brukes til å forbedre SSF med opptil 24 dB.

Utmerket taleforståelse med høye støynivåer

En ny studie fra Professor Linda Thibodeau på Callier Center for Communication Disorders, som er en del av University of Texas i Dallas, viste at bruken av Roger-systemer med hørselsinstrumenter førte til betydelige forbedringer i taleforståelsen i støynivåer på 65 til 80 dB(A) i forhold til tradisjonelle og dynamiske FM-teknologier. Ved 75 dB(A) var forbedringen på 54 % i forhold til tradisjonell FM.

Vil du gjøre mer?